Czy wiesz, w jai sposób w technice spawania mnóstwo jest zależne od stali o podwyższonej jakości? Przeczytaj dlaczego

  • Posted on: 22 June 2018
  • By: addmean
W konstrukcjach które podlegają spawaniu, zamiast standardowej stali jakościowej można zastosować stal o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie, ponieważ będzie pozwalać to na wykonywanie elementów o mniejszych przekrojach, a co za tym idzie – o zmniejszonej masie. Jest to powiązane ze znaczną wytrzymałością na obciążenia statyczne oraz z znacznymi dopuszczalnymi naprężeniami.


Spawacz
Author: Aiko, Thomas & Juliette+Isaac
Source: http://www.flickr.com
Najważniejszym elementem, na jaki należy patrzeć przy spawaniu stali wysokowytrzymałych drobnoziarnistych, ulepszanych cieplnie oraz termomechanicznie walcowanych, jest utrzymanie reżimu technicznego podczas prowadzenia prac montażowych i spawalniczych . Rozumiemy przez to właściwe podejście do tych materiałów na każdym etapie – począwszy od przygotowania produkcji (przygotowanie elementów, czystość metaliczna), przez dokładność montażową z właściwymi naddatkami spawalniczymi, a także usztywnienia montażowe do spawania (istotne, żeby nie zniszczyć powierzchni detali), aż w końcu po sam proces zespawania,przeprowadzany zazwyczaj wielościegowo, w celu zagwarantowania odpowiedniej energii liniowej procesu spawania (proces spawania, a później także zespalania, uprzedzony musi być odpowiednim podgrzewaniem wstępnym, aby zagwarantować właściwy czas chłodzenia).

Praca spawacza
Author: NAVFAC
Source: http://www.flickr.com
Właściwie przeprowadzony proces zespawania dla tychstali daje właściwą odporność (i udarność) złączy spawanych dla elementów maszyn i narzędzi, które zaplanowane z użyciem bardzo trwałych materiałów, pozwalają na tworzenie znacznie mniej ważących, ale i przenoszących coraz to cięższe obciążenia, konstrukcji. Do procesu spawania powinno się wykorzystywać jedynie blachy po obróbce strumieniowej. Krawędzie spawane, które po obróbce strumieniowej będą wypalane, trzeba jeszcze oczyścić ze zgorzeliny.

Elementy staliwne, kute i wypalane o dużej masie przed spawaniem należy podgrzewać „miękkim płomieniem” w równy sposób i stale, a w trakcie procesu spawania trzeba podtrzymywać temperaturę. Również przy spawaniu tego typu części z cieńszymi blachami całościowa strefa spawania, tzn. tez blachy w odstępie min. 100 mm trzeba na początku podgrzać. Zaciekawiony? Te i inne informacje możesz przyswoić na różnych szkoleniach, jak szkolenia spawaczy.