Jak przedstawia się zagadnienie ryzyka w przedsiębiorstwie? Jakie przepisy są istotne?

  • Posted on: 16 November 2018
  • By: addmean
Ocena zagrożenia zawodowego powinna stanowić podstawę profilaktyczną dbania o zdrowie pracowników w firmie. Od rzetelności tego rodzaju oceny zależy skuteczność obowiązującej w miejscu pracy polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Przez to można mówić o skutecznym zarządzaniu bhp.


Parafrazując artykuł 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca musi oceniać oraz dokumentować zagrożenia związane z danym stanowiskiem pracy, a także poinformować pracowników o ryzyku zawodowym jak i regułach ochrony przed zagrożeniami. Kolejne zasady informują o ogólnych zasadach bezpieczeństwa oraz higieny pracy, które oznaczają, iż każdy pracodawca musi dokumentować zagrożenie związane z danym zawodem, jakie występuje w związku z określonymi pracami, jak również używania niezbędnych rodzajów profilaktyki, jakie mogą zmniejsza zagrożenie. Przepisy tego rodzaju nakładają również na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia organizacji pracy oraz stanowisk pracy w sposób, który będzie zabezpieczał pracowników przed niebezpiecznymi wypadkami, a także oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia.

praca
Author: AlphaLab Startup Accelerator
Source: http://www.flickr.com
Sporo pracodawców nie wie tak naprawdę o co chodzi w powyższych regulacjach, pomocne w związku z tym mogą się okazać dla nich różnego rodzaju kursy, przykładowo ocena ryzyka zawodowego szkolenie. Czym w ogóle jest to ryzyko? Zgodnie z definicją w kwestii ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to możliwość pojawienia się niechcianych sytuacji mających związek z wykonywaną pracą, zwłaszcza wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na zagrożenia zawodowe, które mogą pojawić się w środowisku pracy lub ze względu na sposób wykonywania pracy. W przypadku przedsiębiorstw, jakie zatrudniają do dziesięciu osób, gdzie pracodawca samodzielnie wykonuje czynności służby bhp, przez co jest odpowiednio zorientowany w sposobie oraz technologii danego stanowiska pracy, sam jest w stanie dokonać takiej oceny. W związku z tym okaże się pomocne dla niego ocena ryzyka zawodowego szkolenie.


W małych przedsiębiorstwach ocenienie zagrożenia jest w stanie przeprowadzić pracownik służby bhp, lub też inny pracownik, jakiemu pracodawca oddał wykonanie zadań w zakresie bhp. Dokonanie takiej oceny może taż zlecić specjalistom spoza zakładu, ale zawsze odpowiedzialność za odpowiednie ocenienia zagrożenia spoczywa na właścicielu firmy.