Obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP

  • Posted on: 16 November 2018
  • By: addmean
Nie wolno pracodawcy dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji, a także dostatecznej znajomości regulacji jak też zasad BHP. Przejawem tego obowiązku jest zapewnienie przeszkolenia pracobiorcy w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz przeprowadzanie periodycznych instruktaży w tym obszarze.
szkolenie
Author: U.S. Department of Agriculture
Source: http://www.flickr.com
Chlebodawca jest zwolniony z obowiązku realizowania szkolenia BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy w jednym jedynym wypadku. Szkolenie >>> konferencja wrocław nie jest wymagane w wypadku podjęcia przez pracownika pracy na takim samym stanowisku pracy, jakie zajmował u konkretnego chlebodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym pracodawca następnej umowy o pracę. Na przykład w sytuacji, gdy zatrudniony zawiera drugą umowę o pracę na czas określony. Szkolenia z zakresu BHP odbywają się w trakcie pracy a także na koszt chlebodawcy.Szkoleniu z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy mają przymus poddać się wszyscy pracobiorcy, niezależnie od rodzaju realizowanej pracy. Jak winny wyglądać szkolenia BHP? Chlebodawca ma zadanie zagwarantować pracobiorcy przebycie instruktażu, adekwatnego do typu wykonywanej przez pracownika pracy. Co powinno dać pracownikowi takie szkolenie bhp? Pracobiorca na szkoleniu winien poznać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (zobacz ubezpieczenie wypadkowe) w zakresie niezbędnym do realizowania pracy w zakładzie pracy
szkolenie
Author: Médiathèque De Quimperlé
Source: http://www.flickr.com
a także na określonym stanowisku pracy.


Szkolenie BHP powinno pracownikowi zapewnić nabycie umiejętności realizowania pracy w sposób pewny dla siebie oraz innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy jednostce, jaka uległa wypadkowi. Po instruktażu pracobiorca winien być zaznajomiony z elementami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w trakcie pracy jak też z odpowiednimi środkami i działaniami profilaktycznymi.

Zatrudniony zobowiązany jest potwierdzić na piśmie zaznajomienie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Musi zostać to również odnotowane w aktach osobowych pracobiorcy. Poznań oraz Gdańsk to miasta, w których odnajdziemy obszerną ofertę instruktaży, w tym szkolenia BHP.