Czym właściwie jest śledzenie pracowników w przedsiębiorstwie

  • Posted on: 16 November 2018
  • By: addmean
Kwestia podglądu pracownika w aspekcie jego prawa do prywatności, że żadne uregulowanie prawa krajowego nie wymienia definicji dóbr intymnych, do jakich zalicza się także prawo do intymności. Podobnie jak nie ma prawnej definicji dóbr indywidualnych, tak brak jest w krajowym ustawodawstwie objaśnień intymności, lub także prawa do intymności. Prawo do prywatności jest ochraniane na gruncie prawa pracy. Prywatność osoby zatrudnionej podlega takiej ochronie, jakiej podlegają pozostałe interesy i prawa niemajątkowe.

szkolenie pracowników
Author: HonoluluDistrict
Source: http://www.flickr.com
Zwiększenie technik teleinformatycznych w powiązaniu z dążeniem chlebodawców do posiadania jak najszerszej wiedzy o postępowaniu personelu w czasie pracy sprawia, że prawo (http://avvocato-polonia.it/) do prywatności pracownika jest jeszcze częściej zagrożone. Ryzyko to związane jest wykorzystywaniem przez pracodawców monitorowania pracowników.

Fakt, że krajowe prawodawstwo pracy, nie reguluje wyraźnie sprawy monitoringu w miejscu pracy, stwarza pole do nadużyć zarówno ze strony chlebodawców, jak i pracujących.

Monitorowanie pracowników symbolizuje działania podjęte w celu zbierania wiadomości o pracownikach przez poddanie ich obserwacji otwartej, albo za pośrednictwem środków elektronicznych.

Z jednej strony powinno się mieć na uwadze zjawisko, iż pracodawca ma prawo (skuteczny adwokat http://www.masiota.com/) dozorować tok pracy, aby posiadać rzeczywistą możność weryfikacji jej efektywności, a pracownik w terminach pracy zobowiązany jest ją świadczyć i pozostawać do dyspozycji pracodawcy.

Czynności kontrolne podjęte przez pracodawcę są również umotywowane tym, że pracodawca przyjmując ryzyko zatrudnieniowe ponosi odpowiedzialność za działania pracujących. Niemniej jednak pracodawca powinien mieć na uwadze, ażeby w swoich przedsięwzięciach, mających na celu ochronę przedsiębiorstwa, nie naruszał prawa pracujących do poszanowania ich dóbr osobistych.

Z pewnością brak nakazów ustawowych traktujących monitorowania pracowników, utrudnia określenie czytelnych granic dla działań pracodawców. Podejmowane są jednak dążności określenia warunków, jakie muszą być osiągnięte przy monitorowaniu pracowników.