Instruktaże BHP jako warunek zaczęcia pracy

  • Posted on: 16 November 2018
  • By: addmean
Wyróżnia się wstępne a także okresowe kursy BHP. Bez wstępnego instruktażu BHP pracownik nie powinien przystąpić do wykonywania pracy. Obowiązek zrealizowania instruktaży dotyczy także pracodawcy. Szkoleniu BHP w przedsiębiorstwie podlegają wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko a także rodzaj wykonywanej pracy. Obowiązek ten dotyczy też praktykantów jak i samego chlebodawcy.
szkolenie
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Regulacje prawa pracy przewidują dwa typy szkoleń BHP: wstępne a także okresowe. To pierwsze szkolenie pracodawca zobligowany jest przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Zgodnie z prawem pracy pracownika nie wolno dopuścić do pracy (kancelaria-juszczak.pl


W czasie ogólnego instruktażu pracobiorca musi zapoznać się z przepisami dotyczącymi BHP mieszczącymi się w Kodeksie Pracy. Dodatkowo w
szkolenie
Author: University of the Fraser Valley
Source: http://www.flickr.com
trakcie tego instruktażu pracobiorca zapoznaje się z wytycznymi udzielania pierwszej pomocy. Czas szkolenia nie powinien być krótszy aniżeli dziewięćdziesiąt minut. Trening stanowiskowy, jak określenie uwypukla, winien odbyć się na stanowisku pracy. W jego trakcie zatrudniony zapoznaje się z metodami bezpiecznego realizowania pracy, zagrożeniami występującymi na tym stanowisku jak też metodami osłony przed nimi. Czas trwania instruktażu musi być uzależniony od przygotowania zawodowego pracobiorcy, stażu pracy (zobacz brutto netto kalkulator) i występujących na stanowisku zagrożeń.


Szkolenia periodyczne przeprowadzane są w trakcie zatrudnienia. Mają one na celu usystematyzowanie uzyskanej wcześniej wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy a także zaznajomienie z nowymi regulacjami. Częstotliwość szkoleń zależna jest od typu oraz warunków wykonywanej pracy. Mogą one być przeprowadzane w formie kursu lub samokształcenia kierowanego. Odbycie instruktażu przez pracownika musi być odnotowane pisemnie jak też przechowywane w aktach osobowych pracownika. Aby znaleźć interesujące cię instruktaże wystarczy wbić w internecie: szkolenia BHP w Poznaniu lub szkolenia BHP we Wrocławiu.