dzieci

Czy przeznaczanie 1% to trafny pomysł, aby wspomóc dzieci?

  • Posted on: 18 September 2017
  • By: addmean
rozliczanie podatku
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Współczesne organizacje pożytku publicznego bardzo często dotyczą pomocy dzieciom, mając na względzie potrzeby osób chorych lub osób w problematycznej sytuacji materialnej. Cieszą się one znacznym zainteresowaniem, też wśród podatników, którzy decydują się podarować im 1% corocznego podatku. Co roku każdy podatnik ma taką możliwość, wybierając określoną organizację pożytku publicznego.

Przepisy BHP w dużych zakładach

  • Posted on: 18 August 2017
  • By: addmean
Wypadki w pracy
Author: Ed Uthman
Source: http://www.flickr.com
Można się wówczas spodziewać rychłej kontroli. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc jeżeli chodzi o usługi BHP, kontroli takich może dokonywać jedynie upoważniony przez dowodzącego Państwowej Straży Pożarnej w Stolicy strażak bądź inna powołana przez komendanta osoba. Niezależnie od tego czy będzie to kontrola ppoż w Warszawie lub jakimś innym mieście, kontroler musi zawiadomić posiadacza firmy sprawdzanej o planowanych działaniach na 7 dni przed wykonaniem czynności kontrolnych (w nadzwyczajnych wypadkach na trzy dni przed inspekcją).