dzieci

Czy przeznaczanie 1% to trafny pomysł, aby wspomóc dzieci?

  • Posted on: 10 May 2017
  • By: addmean
rozliczanie podatku
Author: Lucas Hayas
Source: http://www.flickr.com
Dzisiejsze organizacje pożytku publicznego bardzo często dotyczą pomocy dzieciom, mając na uwadze potrzeby osób chorych lub osób w trudnej sytuacji materialnej. Cieszą się one niemałym zainteresowaniem, także wśród podatników, którzy decydują się przekazać im 1% swojego podatku. Co roku wszyscy podatnicy mają taką szansę, wybierając daną organizację pożytku publicznego.

Przepisy BHP w dużych zakładach

  • Posted on: 4 April 2017
  • By: addmean
Wypadki w pracy
Author: Ed Uthman
Source: http://www.flickr.com
Można się w takich przypadkach spodziewać rychłej inspekcji. Kto dokonuje podobnych czynności? A więc jeśli idzie o usługi BHP, kontroli takich może dokonywać jedynie upoważniony przez komendanta PSP w Stolicy strażak lub inna wyznaczona przez niego osoba. Bez względu na to czy będzie to inspekcja ppoż w Warszawie lub jakimś innym mieście, inspektor ma obowiązek zawiadomić właściciela firmy sprawdzanej o przewidywanych działaniach na siedem dni przed wykonaniem działań kontrolnych (w rzadkich sytuacjach na 3 dni przed inspekcją).