otoczenie

Rodzaje, formy a także nośniki reklamy typu outdoor

  • Posted on: 22 June 2018
  • By: addmean
reklama outdoorowa, bilbord
Author: ING Group
Source: http://www.flickr.com
Do finalnego odbiorcy reklamy zewnętrznej można dotrzeć przez użycie wielu rozlicznych nośników. Głównym kryterium, które należy brać pod uwagę w trakcie wybierania formy reklamy outdoorowej jest otoczenie, pośród którego reklama będzie osadzona. Od środowiska zależy to, czy reklama będzie zauważalna i co jeszcze ważniejsze – wyrazista.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na otoczenie - na czym polega?

  • Posted on: 4 July 2016
  • By: addmean
inwestycje
Author: macieklew
Source: http://www.flickr.com/photos/macieklew/363785769/
Diagnostyka oddziaływania na otoczenie jest jednym z podstawowych narzędzi zawiadywania ochroną środowiska w procedurach rozkwitu, wpisującym się w normę unormowanego postępu. Metoda oceny wpływania na środowisko ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko, pozostała zaplanowana w sposób optymalny i czy pożytki następujące z jej realizacji rekompensują krzywdy w środowisku, jakie najczęściej są nierealne do uniknięcia.